Over ons

Black Dog Intelligence & Incasso is een onderneming die zich bezig houdt met het uitvoeren van speciale operaties voor het bedrijfsleven. Het komt steeds frequenter voor dat bedrijven het slachtoffer worden van malafide of zelfs criminele opdrachtgevers waardoor er vergaande problemen ontstaan voor de continuïteit van de onderneming.

Door te partneren met Black Dog Intelligence & Incasso neemt u een voorsprong op deze groep en kunt u mogelijke economische en fysieke schades een halt toeroepen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende analyse en passende offerte.

Opsporing & Onderzoek

Black Dog Intelligence & Incasso is aangesloten op een internationaal netwerk van recherchebureaus en overheid instanties. Naast deze netwerken maakt Black Dog Intelligence & Incasso gebruik van ...

Lees meer

Bemiddeling

Het begrip “bemiddeling” kent een veelvoud aan uitleg. De bemiddeling van Black Dog Intelligence & Incasso betreft vooral tussenkomst bij bewust vooropgezette conflicten waarbij uw...

Lees meer

Internationale Incasso

Wanneer u zaken doet komt het onvermijdelijk voor dat u te maken krijgt met wanbetalers. Veelal volstaat het om middels een subtiele herinnering per telefoon of brief de openstaande vordering ...

Lees meer

Due Diligence

Het boekenonderzoek of de 'due diligence' zorgt ervoor dat u bevestigd krijgt dat de informatie die de basis is voor een transactie, juist en volledig is. Een due diligence onderzoek wordt ...

Lees meer

Speciale Beveiliging

Bij het nemen van beveiligingsmaatregelen in het algemeen valt er een onderscheid te maken tussen 'passieve' en 'actieve' beveiliging. Passieve beveiliging wordt gevormd door...

Lees meer

Contact